ŽYDIŠKUMO CENTRAS

Ne tik religine išmintimi garsėjo Vilnius. Nuo XIX a. vidurio, kai čia ėmė įsigalėti Haskalos (Apšvietos) sąjūdis ir Vilnius tapo vienu svarbiausiu Haskalos centrų Rusijos imperijoje, čia suklestėjo ir pasaulietinė žydų kultūra. Vilnius nebuvo gausiausias žydų miestas, Rusijos imperijoje būta miestų su gerokai didesniu skaičiumi žydų, bet Vilnius buvo "žydiškiausias" miestas, žydiškumas čia ypač klestėjo. Čia buvo žymios spaustuvės, garsios bibliotekos, daugiausia vaikų mokėsi žydų mokyklose ir t. t. Antai pagal 1931 m. gyventojų surašymą jidiš ir hebrajų kaip savo gimtąją kalbą nurodė: 

Miestas Žydų gyventojų procentas, nurodęs jidiš ir hebrajų kaip savo gimtąją kalbą  Žydų skaičius mieste
Varšuva 94,4 353.000
Lodzė  94,6 202.500
Lvovas 75,6 100.000
Krokuva  81,0 56.000
Vilnius  99,2 55.000

Pačiuose autoritetingiausiuose žydų tautos istorijos veikaluose Vilnius minimas dažniau nei dauguma kitų, daug didesnių žydų centrų.

Miestas  Izraelyje išleistoje Š. Etingerio redaguotoje 2 tomų žydų tautos istorijos apybraižoje paminėta (puslapių skaičius)

 Harvardo universiteto (JAV) išleistoje H.H. Ben-Sassono redaguotoje "A history of the Jewish people" paminėta (puslapių skaičius)

Vilnius  9 22
Varšuva  9 15
Lodzė  2 6
Lvovas  4 8
Odesa  10 18
Minskas  10 12
 
I pradžią

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000