KNYGA ŽYDŲ GYVENIME

Borisas Kleckinas ir rašytojas Jokūbas Dinezonas

Žydų kultūrai suklestėti didžiausios įtakos turėjo leidyklos. 1913 m. Vilniuje buvo 43 žydams priklausiusios spaustuvės (iš viso mieste buvo 61 spaustuvė). Žymiausia buvo 1799 m. įkurta Romų leidykla, spausdinusi daugiausia religinę literatūrą hebrajų kalba. Šia literatūra naudojosi viso pasaulio žydai; ir dabar šios leidyklos knygų galima aptikti Izraelyje, JAV, Pietų Afrikoje, Prancūzijoje ir kitur. Kita žymi leidykla buvo Boriso Kleckino. Čia spausdino knygas, vadovėlius ir kt. jidiš kalba, taip pat visam žydų pasauliui. Labai tipingas faktas - kai 1925 m. leidykla persikėlė į Varšuvą, jos pavadinimas liko "B. Kleckino Vilniaus leidykla" - tai buvo geriausia reklama.

Žydų spaustuvėse buvo spausdinama daug lietuviškų, rusiškų, lenkiškų leidinių, jos įnešė svarų indėlį apskritai į Lietuvos kultūrą. Akademikas Vytautas Merkys teigia, kad "Lietuvos poligrafijos kultūrą, knygų ir periodikos spausdinimo meną reikšmingai plėtojo gausūs žydų spaustuvininkai".

Strašūno bibliotekos skaitykloje

Vilniuje buvo sukaupti didžiuliai knygų lobiai; plačiai garsėjo bibliotekos, o tarp jų žymiausia ne tik Vilniuje, bet ir visoje Rytų Europoje, - Strašūno biblioteka. Tai buvo mokslinė biblioteka, į kurią atvažiuodavo daugelio šalių mokslininkai susipažinti su unikaliais joje saugomais leidiniais. 1940 m. bibliotekoje buvo 5753 senos knygos, tarp jų 5 inkunabulai. Iš viso biblioteka turėjo daugiau nei 50.000 knygų, tarp jų daugiau nei 13.000 hebrajų kalba, apie 5.500 jidiš, daugiau nei 3.500 vokiečių ir t.t. - rusų, prancūzų, lotynų, anglų, lenkų, lietuvių, ispanų, vengrų ir arabų kalbomis.

Keliasdešimt tūkstančių knygų turėjo kita mokslinė biblioteka - Žydų mokslo instituto (JIVO).

"Meficei haskala" viešoji biblioteka turėjo 55.000 knygų.

Knyga buvo tiek įaugusi į žydų gyvenimą, kad ir baisiomis geto sąlygomis "Meficei haskala" bibliotekos patalpose ir jos fondų pagrindu buvo organizuota biblioteka; 1942 m. gruodžio mėnesį pažymėtas savotiškas jubiliejus - nuo 1941 rugsėjo išduota 100.000 knygų.

Hitlerinės okupacijos metais, o vėliau ir sovietmečiu, labai daug knygų sunaikinta. Bet ir tie likučiai, kuriuos pavyko išsaugoti ir kurie dabar sutelkti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos judaikos sektoriuje, traukia pasaulio mokslininkų dėmesį.

I pradžią

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000