ŽYDAI LIETUVOJE

Mūsų tinklalapiai pasakoja apie Lietuvos žydus, dažnai vadinamus litvakais. Per beveik 700 gyvenimo Lietuvoje

Vilniaus Gaonas Elijahu

metų žydai sukūrė turtingą, įvairialypę kultūrą.

Religinė Lietuvos žydų kultūra praturtino pasaulio žydiją. Lietuvoje gyveno ir kūrė daugelis žymių judaizmo mokslininkų, rabinų. Vilniaus Gaonas Elijahu buvo vienas žymiausių visų laikų talmudistų.

Lietuvoje veikė pasaulinio garso dvasinės akademijos - ješivos, į kurias studijuoti suvažiuodavo jaunuoliai iš daugelio šalių.

Vilniuje įvairiais laikais buvo per 250 sinagogų.

Litvakai įnešė svarų indėlį į judaizmo plėtrą, o Vilnius buvo pavadintas Lietuvos Jeruzale.

Lietuvos žydai išugdė ir labai turtingą pasaulietinę kultūrą, praturtinusią ne tik Lietuvos, bet ir visos žmonijos kultūrą. Litvakai kalbėjo jidiš kalba, sukūrė žymių literatūros kūrinių. Lietuviškasis jidiš variantas laikomas literatūrinės jidiš kalbos pagrindu. Lietuvoje spausdintos judaikos knygos paplito visame pasaulyje. Garsėjo Vilniaus bibliotekos. Pasaulyje buvo žinomos judaikos mokslo įstaigos, pirmiausia - žydų mokslinis institutas JIVO. Dailės ir muzikos pasaulį praturtino Jaša Cheifecas, Žakas Lipšicas, Chajimas Sutinas ir daugelis kitų. Emigravę iš Lietuvos litvakai tapo žymiais mokslininkais, visuomenės veikėjais, politikais Izraelyje, JAV, Pietų Afrikoje ir kitur.

Architektūros šedevras - Didžioji Vilniaus sinagoga

Hitlerinė okupacija sunaikino Lietuvos žydus ir jų kultūrą; čia išliko mažiau nei 10% žydų. Paneriai - viena kraupiausių žydų žudynių vietų Europoje. Panerių memorialo nuotrauka.

Sovietmečiu kultūros genocidas sunaikino tai, kas buvo išlikę. Atkūrus nepriklausomybę 1990 m. prasidėjo žydų gyvenimo atgaivinimas, bandoma atkurti kultūros paveldą. Tai ne tik mūsų duoklė istorijai, bet ir  pareiga pasaulio žydijai - unikali litvakų kultūra neturi žūti. 1965 m. Niujorke prof. M. Vainraichas sakė: "Pasaulio žydijos likimas priklauso nuo to, kokiu mastu Jeruzalės, Maskvos, Buenos Airių ir svarbiausia, Niujorko žydai persisunks Lietuvos Jeruzalės dvasia"

Tikimės Jūsų dėmesio mūsų svetainei.

 

I pradžią

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius – Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000