BAROKO IR KLASICIZMO EPOCHŲ SINAGOGŲ ARCHITEKTŪRA

Vilkaviškio sinagoga. V. K. Jonyno nuotr.

Jurbarko sinangogos aron
kodešas ir bimos fragmentas.
1939 m. V. Ramanausko nuotr.

Neišliko ir baroko epochoje nedideliuose miestuose bei miesteliuose stovėjusių medinių sinagogų, dengtų aukštais kelių pakopų stogais. Šių sinagogų tūris bei išorės formos turėjo bendrumų net su keliais lietuvių liaudies architektūros pastatų tipais: dvarų rūmais, kluonais, klėtimis. Jų fasadus pagyvino atviros galerijos ar balkonėliai, paremti kolonėlėmis; žemus priestatus kartais vainikavo piramidinės viršūnės, imituojančios bokštelius. Drožinėtos langų apvadų detalės, karnizai, durų lentelių apkalos buvo artimi lietuvių liaudies architektūrai. Labai įspūdingai atrodė Vilkaviškio, Jurbarko, Šaukėnų, Valkininkų sinagogos

Barokinių medinių sinagogų bima stovėjo vyrų salės viduryje arba tarp kolonų, jos centre. Tai gana lengvų, ažūrinių konstrukcijų statinys, panašus į altaną, baldakimą ar nedidelę šventyklą. Aron Kodešai savo formomis dažnai  panašėjo į katalikų bažnyčios altorių - kelių, siaurėjančių į viršų tarpsnių; jų dekoro detalėms buvo naudoti būdingi žydų menui simboliai, floros bei faunos motyvai, Dekalogas, karūna.

Dvi Kėdainių sinagogos.
1996 m. M. Rupeikienės nuotr.

Dvi Kalvarijų sinagogos.
1998 m. M. Rupeikienės nuotr.

Baroko epochos mūrinių sinagogų tūris kompaktiškenis nei medinių, išorės formos nesudėtingos, su nedaugeliu dekoro elementų. Iki šių dienų išliko dviejų barokinių mūrinių sinagogų pastatai - Kėdainiuose ir Kalvarijoje.

Seniausios Lietuvoje iki šiol išlikusios medinės sinagogos statytos klasicizmo epochoje. Jos vientisesnio tūrio ir paprastesnių formų nei medinės barokinės. Tuo metu statytos Pakruojo sinagogos tūris išliko nepakitęs, tačiau langai apkalti lentomis, o interjeras sunaikintas.

Pakruojo sinagoga.
1997 m. M. Rupeikienės nuotrauka

Šios sinagogos išorės formoms įtakos turėjo lietuvių liaudies architektūra, o interjere dominavo žydų menui būdingi dekoro elementai ir simboliai; labai puošnus buvo Aron Kodešas. Bima aštuonkampio plano, įrengta atviros "pavėsinės" principu. Klasicizmo epochoje greičiausiai statytos Tirkšlių ir Sedos (vėliau perstatyta) sinagogos. Senos medinės sinagogos, statytos klasicizmo arba romantizmo epochoje, pastatas tebestovi Žiežmariuose.

Romantizmo periodu (1830-1860) pastatyta nemaža mūrinių sinagogų. Viena jų stovi Kaune, Zamenhofo gatvėje, o kita - Krekenavoje.I pradžią

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000