RELIGINIS UGDYMAS

Viena garsiausių Lietuvoje
 Telšių ješiva

Berniukų religinis švietimas prasidėdavo nuo 3-5 metų religinėje pradžios mokykloje- chedere. Vadovaujami mokytojo – melamedo – jie mokėsi pirmiausia skaitydami Penkiaknygę. Mergaitės paprastai mokyklos nelankė, bet mokėsi namuose skaityti Torą ir kitas religines knygas hebrajų kalba arba jų vertimus į jidiš. Nuo 7 metų dalis berniukų tęsė mokslus aukštesniojoje religinėje mokykloje – ješivoje, kur studijavo daugiausia Talmudą.

Vaikai su melamedu (mokytoju) chedere. 1924m.

Gabiausieji mokėsi ješivoje iki vedybų. Kadangi tradicinėje žydų aplinkoje santuokos buvo ankstyvos, daugelis jaunuolių tęsė mokslus ir po vedybų. Jaunuosius keletą metų išlaikydavo nuotakos tėvas; daugiau garbės teikė žentas-Talmudo žinovas nei žentas-turtuolis. Ješivų vadovai buvo mokslininkai rabinai. Rabinai taip pat buvo bendruomenės religiniai vadovai, o taip pat bendruomenės teismo pirmininkai.

 

 

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999