ŽYDŲ MENAS

Šoka ansamblio "Fajerlech" vaikų grupė

Kai Lietuvoje gyveno daug žydų - o kai kuriuose miesteliuose, "štetlech", jie sudarė beveik pusę, o kartais net daugiau gyventojų, mūsų kultūra rutuliojosi savaime, vyko lyg ir grandininė kultūros atsikūrimo ir plėtojimosi reakcija. Dabar, kai mūsų likę tiek nedaug, vos apie 5000 žmonių, nebėra tos "kritinės masės", todėl kultūrai plėtoti reikia didžiulių pastangų. Tautinės kultūros ugdymas, kultūros paveldo atgaivinimas yra prioritetinė mūsų bendruomenės veiklos sfera. Tai, kad žydai gyvena susitelkę keliuose stambesniuose miestuose, truputį lengvina šį darbą.

Taip susiklostė, kad kai kuriose sferose net ir dabar esama nemaža talentingų kūrėjų. Kompozitorius Anatolijus Šenderovas už kūrinių ciklą judaikos temomis 1998 m. gavo aukščiausią apdovanojimą - Nacionalinę premiją. Respublikoje gerai žinomas kompozitorius, Muzikos akademijos profesorius Borisas Borisovas. Labai aukšto lygio profesionalus instrumentinis trio "Lietuvos Jeruzalė", kuriam vadovauja smuikininkas Borisas Traubas. Įvairių apdovanojimų tarptautiniuose festivaliuose yra laimėjęs profesionalus dainų ir šokių ansamblis "Fajerlech", prie kurio veikia vaikų grupė.

Scena iš Grigorijaus Kanovičiaus pjesės "Nusišypsok mums Viešpatie

Talentinga jauna dainininkė, Muzikos akademijos studentė Liora Grodnikaitė žavi Lietuvos visuomenę bei užsienio svečius žydų dainomis. Kasmet Vilniuje vyko muzikos festivaliai "Šalom", kuriuose, be Lietuvos, dalyvavo daugelio šalių - Izraelio, Vokietijos, Rusijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Latvijos atlikėjai. Dažnai pas mus lankosi Lietuvoje užaugę, čia įgiję muzikinį išsilavinimą pasaulinio garso muzikantai - violončelininkas Davidas Geringas, smuikininkė Danutė Pomerancaitė, kurią vaikystėje iš geto nuo mirties išgelbėjo didžiojo Lietuvos dainininko Kipro Petrausko šeima, pianistai Golda Vainberg-Tac, Emanuelis Krasovskis ir kiti.

Jakovo Bunkos drožta Mozės skulptūra stovi netoli Platelių

Bendruomenė, davusi pasauliui dailininkus Chajimą Sutiną, neseniai mirusį Neemiją Arbitblatą, skulptorius Žaką Lipšicą, Mordechajų Antokolskį, ir šiandien didžiuojasi nemažu būriu puikių dailininkų: Adasa Skliutauskaite, Adomu, Aleksandra ir Jokūbu Jacovskiais, Izabela Bindler, Mina Babianskaja, Michailu Percovu bei dar visai jaunu menininku Solomonu Taitelbaumu. Nedideliame provincijos miestelyje Plungėje gyvena įgimto talento savamokslis tautodailininkas Jakovas Bunka, medinėse skulptūrose puikiai derinąs žydų ir lietuvių liaudies meno tradicijas.

Mošės Kulbako poemos "Vilnius" daugiakalbio leidinio  viršelis

Labai populiarios Lietuvoje leidžiamos Izraelyje gyvenančio Icchoko Mero knygos. Icchoką Merą vaikystėje išgelbėjo lietuvių šeima; dabar, gyvendamas Izraelyje, jis rašo lietuviškai, bet jo kūrinių, paplitusių daugelyje šalių, tematika žydiška. Izraelyje gyvena ir prieš kelerius metus ten išvykęs buvęs Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas Grigorijus Kanovičius. Daug išverstų į lietuvių kalbą ir čia išleistų jo knygų plačiai skaitomos. Kanovičiaus pjesė "Nusišypsok mums, Viešpatie!", pastatyta Nacionaliniame dramos teatre, metų metais traukia žiūrovus, ji aukštai įvertinta. Pjesę pastatė lietuvių režisierius, vaidina lietuviai aktoriai, lietuvis kompozitorius parašė puikią "žydišką" muziką - taigi šis kūrinys iš tikro yra tiek žydų, tiek lietuvių kultūros reiškinys.

Tai anaiptol ne vienintelis atvejis, kai žydų kultūra įkvepia lietuvių menininkus. Antai daugelis žymiausių lietuvių poetų vertė iš jidiš kalbos vilniečio poeto, neseniai mirusio Izraelyje, Hiršo Ošerovičiaus kūrybą. Daug verčia į lietuvių kalbą ir žydų kilmės lietuvių poetas Alfonsas Bukontas. Išgelbėtas, kaip ir I. Meras, iš mirties gniaužtų, išaugęs lietuvių kultūroje A. Bukontas aktyviai dalyvauja žydų bendruomenės kultūriniame gyvenime, yra išvertęs buvusio vilniečio, žymiausio dabarties jidiš poeto Avromo Suckeverio kūrinių bei buvusio vilniečio, tapusio stalininių represijų auka, Mošės Kulbako kūrybos. A. Bukontas parengė ir išleido unikalų leidinį - M. Kulbako poemos "Vilnius" vertimų į septynias kalbas rinkinį. Lietuviškai rašo žydų poetas, publicistas kaunietis Markas Zingeris; žydiškoji gaida jo kūryboje labai stipri.

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinagogos | Vilnius – Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000