VALSTYBINĖS KULTŪROS INSTITUCIJOS

Šolom Aleichemo žydų mokyklos dailės studijoje

Įkurtos valstybinės žydų kultūros institucijos – mokykla, muziejus, vaikų darželiai, judaikos tyrimų centras Vilniaus universitete, judaikos skyrius Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Jau 10 metų Vilniuje veikia žydų vidurinė mokykla, pavadinta literatūros klasiko Šolom Aleichemo vardu. Be įprastinių dalykų, vaikai čia mokomi judaikos disciplinų - Toros, hebrajų kalbos, žydų tautos istorijos, jie supažindinami su Lietuvos žydų praeitimi. Mokykloje švenčiamos žydų šventės, iškilmingai pasitinkama šabat diena. Žydų kultūrą ugdo įvairūs būreliai. Dailės studija rengia apžiūras, sėkmingai dalyvauja tarptautinėse vaikų parodose; piešinių tematika - iš žydų istorijos, mitologijos. Mokyklos koridoriuose kabo vaikų piešiniai ir profesionalių dailininkų kūriniai judaikos temomis.

Žydų mokyklos vaikų choras

Dainų ir šokių ansamblio repertuaras irgi puoselėja tautines tradicijas. Taigi mokykloje vaikai ugdomi žydų kultūros atmosferoje.

Svarbi kultūros institucija – Valstybinis žydų muziejus, kuriam neseniai suteiktas didžiojo mūsų tėvynainio, Vilniaus Gaono vardas. Muziejus renka medžiagą apie Lietuvos žydų istoriją, kultūrą, apie Holokaustą. Muziejuje veikia kelios nuolatinės ekspozicijos – Holokausto, geto teatro plakatų, Didžiosios sinagogos atminimo, Purim lėlių ir kitos. Plačiau apie Vilniaus Gaono muziejų (anglų kalba): http://www.jewishartnetwork.com/JewishArt/vilna_gaon.asp

Įrengta didelė Pasaulio tautų teisuolių galerija; muziejus surinko duomenis apie daugelį žydų gelbėtojų. Plati muziejaus mokslinė veikla, kurios rezultatas - įvairios publikacijos, tarp jų straipsnių rinkinys "Almanachas", mokslinės konferencijos medžiaga "Atminties dienos", geto kalinių sąrašai, vadovas po žydiškąjį Vilnių ir kt. Muziejuje veikia judaikos literatūros biblioteka. Muziejų gausiai lanko užsienio svečiai.

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinangogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000