KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA

Atkurtoje žydų bendruomenėje gyvuoja įvairios organizacijos, kurios dalyvauja tiriant, ugdant ir propaguojant kultūros paveldą. Jau 10 metų veikia lektoriumas. Kiekvieną sekmadienį čia vyksta paskaitos žydų istorijos ir kultūros klausimais, apie žymius praeities veikėjus, žydų tradicijas, svarbius įvykius. Paskaitos dažnai baigiamos žydų muzikos koncertais. Žmonės renkasi ne tik pasiklausyti paskaitų, bet ir pabendrauti jidiš kalba.

Žymus Izraelio smuikininkas Motti Šmitas, kilęs iš Vilniaus, koncertuoja lektoriumo lankytojams

Populiarus žydų kultūros klubas, daugiausia skirtas inteligentijai. Klubo dėmesys sutelktas žydų ir lietuvių kultūrų sąveikai. Jo renginiuose gausiai dalyvauja ne tik žydų, bet ir lietuvių, rusų inteligentai. Pranešimus paprastai skaito žymūs Lietuvos kultūros veikėjai. Iš užmaršties prikeliami iškilūs žydų meno veikėjai, praturtinę Lietuvos kultūrą, pavyzdžiui, lietuviškos estrados pradininkas Danielius Dolskis, kurio dabartinė karta nebežino, o jo kapas Kaune visiškai apleistas, broliai Hofmekleriai ir kiti.

Ir jaunimas įjungiamas į kultūros paveldo nagrinėjimą. Tuo siekiama užtikrinti mūsų kultūros tęstinumą. Populiarus jaunimo klubas "Ilan" organizuoja švenčių minėjimus, čia rengiami pokalbiai apie Lietuvos žydų istoriją; vaikai tvarko kapines, ugdoma žydų gyvenimo būdo tradicija cdoke (jidiš - labdara) - vaikai noriai dalyvauja šioje veikloje, lanko paliegėlius, senus žmones, atneša dovanėles.

Jaunimo klube "Ilan" įdomių užsiėmimų   randa ir  6 metų vaikai, ir 16-mečiai jaunuoliai

Nemaža vietos kultūros paveldui skiria bendruomenės laikraštis "Lietuvos Jeruzalė". Tai unikalus laikraštis, turbūt vienintelis pasaulyje žydų laikraštis, išeinantis keturiomis kalbomis - jidiš, lietuvių, anglų, rusų. Laikraštyje gausu straipsnių ir apie dabarties kultūrą. Jį skaito ir užsienio žydai, ypač litvakai.

Žydų kultūrai, be to, skirta TV laida "Menora" bei radijo laida žydams.

Mūsų kultūros gyvenimo naujovė - trečius metus Vilniuje rengiama tarptautinė vasaros jidiš mokykla - seminaras. Vilnius buvo vienas svarbiausių pasaulyje jidiš centrų iki Holokausto, tad ši mokykla, pradėjusi veiklą 1998 metų vasarą, iškart išpopuliarėjo. Mokytis ar tobulinti jidiš kalbos iš įvairių šalių atvyko apie 70 įvairaus amžiaus žmonių. Buvo džiugu girdėti jidiš kalbą Vilniaus universiteto auditorijose, kuriose prieš karą veikė įžymaus mokslininko Noacho Priluckio vadovaujama jidiš kalbos ir literatūros katedra.

Galima pasidžiaugti, kad didelės pastangos duoda vaisių. Neseniai apsilankiusios gausios užsienio žydų delegacijos vadovas Nechamija Daganas pasakė: "Nors Lietuvos žydų bendruomenė, deja, negausi, ji labai veikli ir rūpinasi savo kultūriniu paveldu. Meno kolektyvai, kuriuos matėme, sužavėjo savo profesionalumu, unikaliu nacionalinių tradicijų tęsimu."

NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE LIETUVOS ŽYDŲ DABARTINĮ GYVENIMĄ, GALI MA PASISKAITYTI:

S. Atamukas "Lietuvos žydų kelias", Vilnius, 1998.
Dr. S. Alperavičius, dr. I. Lempertas. Lietuvos žydų bendruomenė, Vilnius, 1999.

I pradžią

[ Praeitis | Kalba | Religija | Sinangogos | Vilnius -Lietuvos Jeruzalė | Atgimimas | Į pradžią ]


© Žydai Lietuvoje, Vilnius, 1999-2000